1 2007-03-15 10:20:40Informacje ogólne
Zasady uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę

1. W Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę może uczestniczyć każdy, kto:
 • akceptuje jej religijny i pokutny charakter (Msza św., nabożeństwa, konferencje, wspólne modlitwy i śpiewy),
 • pragnie pogłębić swoją chrześcijańską formację i szczerym sercem poszukuje Boga.
 • zapisze się u Księdza Przewodnika Grupy ze swojego rejonu,
 • nie będzie palił tytoniu i pił alkoholu,
 • zachowa polecenia Kierownictwa Pielgrzymki, Księdza Przewodnika Grupy i Służb Pielgrzymki,
 • nie będzie tylko biernym uczestnikiem ani przyczyną jakichkolwiek konfliktów,
  Każdy zapisany Pielgrzym otrzymuje znaczek, który nosi w widocznym miejscu i Kartę Uczestnictwa, którą zawsze posiada przy sobie i okazuje na żądanie Kierownictwa Pielgrzymki, Księdza Przewodnika Grupy i Służb Pielgrzymki. Zapisując się do określonej Grupy, Pielgrzym pozostaje w niej do końca Pielgrzymki. Nie wolno zmieniać Grupy w trakcie Pielgrzymki.

2. Noclegi - przede wszystkim w namiotach ustawionych tylko i wyłącznie na wspólnym placu wskazanym przez Kwatermistrzostwo. Dla osób starszych przewidziane są noclegi w pomieszczeniach gospodarzy. Noclegi są zawsze oddzielne dla Sióstr i Braci. Zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 jest podstawowym obowiązkiem wynikającym z przykazania miłości bli?niego. Jako oświetlenia w namiotach i w obrębie gospodarstw używamy tylko i wyłącznie latarek. Na teren noclegu nie wolno przychodzić przed przybyciem Grup. Przebywanie poza Grupami jest równo znaczne z wycofaniem się z Pielgrzymki. Ani Pielgrzym, ani jego rodzina nie może odbierać bagaży i rozstawiać namiotu przed przybyciem Grupy.

3. Wyżywienie - Kierownictwo organizuje pielgrzymkowe zaopatrzenie. Kuchnia Pielgrzymki przygotowuje herbatę i zupę. Zabieramy ze sobą odpowiednią ilość artykułów spożywczych. Staramy się upowszechniać piękny zwyczaj dzielenia się z innymi. Okazujemy wdzięczność za wszystko, czym jesteśmy częstowani przez mieszkańców, ponieważ jest to znakiem ich bezinteresownej dobroci - Pielgrzymowi z ich strony nic się nie należy!

Kategorycznie nie wolno spożywać lodów! Ponadto rezygnujemy ze spożywania napojów i innych produktów wątpliwego pochodzenia, gdyż są najczęstszą przyczyną gro?nych zatruć. Dlatego obowiązuje bezwzględny zakaz zaopatrywania się u przydrożnych handlarzy.

4. Wyposażenie Pielgrzyma - przede wszystkim wygodne, mocne i rozchodzone buty, peleryna od deszczu, kilka zmian bielizny, obowiązkowo: nakrycie głowy. Obowiązuje strój skromny, zdrowy i wygodny - spodnie zakrywające kolana, koszulki zakrywające ramiona! Wyklucza się używanie obcisłych, elastycznych strojów typu leginsy i innych ubiorów nie pasujących do religijnego i pokutnego charakteru Pielgrzymki. Niewłaściwy strój może być podstawą do usunięcia z Pielgrzymki. Z telefonów komórkowych korzystamy jedynie w czasie postojów i na noclegu (do godz. 2200).

5. Zabieramy ze sobą potrzebne nam leki i środki opatrunkowe: kilka bandaży, spirytus salicylowy, środki wzmacniające, witaminy, leki przeciwko przeziębieniu i gorączce, zasypkę itp. Przy zapisie składamy dwa bandaże zwykłe i dwa elastyczne. Służba Medyczna udziela tylko dora?nej pomocy na trasie i w punktach medycznych. Na opatrunki zgłaszamy się bezpośrednio po dojściu na nocleg - Lekarze i Pielęgniarki także mają prawo do odpoczynku! Jeśli mamy poważniejsze wątpliwości, co do stanu swojego zdrowia, konsultujemy się z lekarzem przed Pielgrzymką. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych na trasie, Pielgrzymowi przysługuje prawo dwukrotnego skorzystania z przejazdu karetką. Trzeci taki przejazd upoważnia Ks. Kapelana Pielgrzymkowej Służby Zdrowia do stwierdzenia niedyspozycji Pielgrzyma i - po konsultacji z Kierownictwem Pielgrzymki - odesłania go do domu. Zezwolenie na każdorazowy przejazd wpisuje do Karty Uczestnictwa dyplomowana pielęgniarka. Chory, po przybyciu do centralnego Punktu Medycznego w miejscowości noclegowej, pozostaje w nim do przyjścia Grup.

6. Zabieramy ze sobą różaniec, modlitewnik i śpiewnik, notes i długopis. Przed Pielgrzymką przystępujemy do spowiedzi.

7. Zapas żywności i ubrań zapakowany do torby lub plecaka ((bez stelaża!), namiot i śpiwór - zdajemy na samochód bagażowy swojej Grupy. Butli gazowych, misek i wiaderek plastikowych nie wolno pakować do bagażu - należy zdać je bezpośrednio Kierowcy.

8. Osoby, które włączają się do udziału w Pielgrzymce na trasie, zapisują się u Przewodnika Grupy i otrzymują znaczek i Kartę Uczestnictwa.

9. Udział osób nieletnich w Pielgrzymce:
a) do lat 15 - w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej Grupie, posiadającej pisemne upoważnienie rodziców dziecka odnośnie do podjęcia decyzji o interwencji medycznej (operacji).
b) w wieku 15 -18 lat - na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów, przedstawionego przy zapisie i wpisu do Karty Uczestnictwa zgody rodziców na to, by Ks. Kapelan Pielgrzymkowej Służby Zdrowia mógł podjąć decyzję o interwencji medycznej (operacji).


10. Wszyscy uczestnicy "rekolekcji w drodze" starają się:
 • czynnie uczestniczyć w Liturgii i w programie realizowanym w Grupie,
 • o wymianę duchowych wartości wewnątrz Grupy i wobec ludzi spotykanych na trasie,
 • tworzyć atmosferę życzliwości, wzajemnej troski, pogody ducha.
 • zwracać się do siebie mówiąc; "bracie", "siostro", a nie: "pan", "pani",
 • zachować porządek, czystość i zdyscyplinowanie.

11. Po Pielgrzymce - w ciągu roku uczestniczymy w spotkaniach Grupy.

12. Za nieprzestrzeganie Regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem Pielgrzymki, przewiduje się upomnienie z wpisem do Karty Uczestnictwa, a jeśli to nie okazałoby się skuteczne - natychmiastowe usunięcie z Pielgrzymki z podaniem nazwiska usuniętego Pielgrzyma do wiadomości pątników, rodziców lub rodziny oraz Księdza Proboszcza jego Parafii.

13. Osoby odwiedzające Pielgrzymów zostawiają samochody w miejscu noclegów! Nikt nie może towarzyszyć Pielgrzymce samochodem osobowym! Za niewłaściwe zachowanie Gościa konsekwencje ponosi Pielgrzym, do którego przybył!

Kierownictwo Pielgrzymki


Ważniejsze wiadomości:
Strona wykorzystuje pliki cookie do prawidłowego działania. W twojej przeglądarce możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookie.ok
banerbaner
img
Regulamin2007-03-15 10:20:40
img
ABC Pielgrzyma2012-07-31 21:21:49
img
Mały poradnik pielgrzyma2018-06-01 13:08:40
Brak wiadomości z ostatnich 90 dni
Ostatnie zdjęcia
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
Odwiedziło nas:
02131947
do wyjscia 43PPP: