Wszystkie w tej kategorii
Biuletyn - 13.08.2022
2022-08-13 13:04:00
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
42. PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

12 sierpnia 2022 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie». Położył na nie ręce i poszedł stamtąd
 
Biuletyn - 12.08.2022
2022-08-12 15:56:23
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
42. PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

12 sierpnia 2022 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?». On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela».
 
Biuletyn - 11.08.2022
2022-08-11 16:40:36
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
42. PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

11 sierpnia 2022 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami.
 
Biuletyn - 10.08.2022
2022-08-10 14:56:27
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
42. PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

10 sierpnia 2022 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec
 
Biuletyn - 9.08.2022
2022-08-09 16:50:26
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
42. PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

9 sierpnia 2022 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Jezus opowiedział uczniom te przypowieść: Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.
 
Biuletyn - 8.08.2022
2022-08-08 15:26:55
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
42. PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

8 sierpnia 2022 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus rzekł do uczniów: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie». I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: «Wasz Nauczyciel nie płaci dwudrachmy?» Odpowiedział: «Owszem».
 
Biuletyn - 7.08.2022
2022-08-07 14:26:15
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
42. PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

7 sierpnia 2022 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.
 
Biuletyn - 6.08.2022
2022-08-06 16:05:22
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
42. PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

6 sierpnia 2022 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.
 
Biuletyn - 5.08.2022
2022-08-05 20:41:41
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
42. PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

5 sierpnia 2022 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
 
Biuletyn - 4.08.2022
2022-08-04 15:12:37
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
42. PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

4 sierpnia 2022 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
 
Biuletyn - 3.08.2022
2022-08-03 15:17:49
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
42. PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

3 sierpnia 2022 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha»
 
Biuletyn - 2.08.2022
2022-08-02 14:51:58
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
42. PIESZEJ PIELGRZYMKI PODLASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

2 sierpnia 2022 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
 
Ważniejsze wiadomości:
Strona wykorzystuje pliki cookie do prawidłowego działania. W twojej przeglądarce możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookie.ok
banerbaner
img
Regulamin2007-03-15 10:20:40
img
ABC Pielgrzyma2012-07-31 21:21:49
img
Mały poradnik pielgrzyma2018-06-01 13:08:40
Brak wiadomości z ostatnich 90 dni
Ostatnie zdjęcia
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
Odwiedziło nas:
02131947
do wyjscia 43PPP: